Spoty

V prípade záujmu o vysielanie na reklamnej obrazovke je potrebné aby ste nám dodali reklamný spot v pomere strán 16:9, formát môže byť akýkoľvek.