Služby

PROPAGÁCIA FIRIEM NA KVALITNÝCH LCD, PLAZMOVÝCH, LED (127 CM) OBRAZOVKÁCH UMIESTNENÝCH V GASTRO - PREVÁDZKACH, KAVIARŇACH, OBCHODNÝCH CENTRÁCH A FITNES CENTRÁCH NA SLOVENSKU.

PRIJÍMATELIA REKLAMY - IDEÁLNA CIEĽOVÁ SKUPINA (NÁVŠTEVNÍCI REŠTAURÁCIÍ, KAVIARNÍ OBCHODNÝCH CENTIER A FITNES CENTIER) SÚ NAJMÄ ĽUDIA V PRODUKTÍVNOM VEKU (MÔŽU SI DOVOLIŤ VAŠE VÝROBKY A SLUŽBY), FINANČNE NEZÁVISLÍ A S TENDENCIOU SVOJE PRÍJMY UTRÁCAŤ.

DYNAMICKÁ REKLAMA JE NAJPÚTAVEJŠIA A NAJEFEKTÍVNEJŠIA FORMA PROPAGÁCIE:

- FIXÁCIA VIZUÁLNEJ REKLAMY V PAMÄTI ZÁKAZNÍKOV

- OKAMŽITÁ MOŽNOSŤ ZMENY SPOTU (MIMORIADNE AKCIE, PONUKY, ZĽAVY)

SVETELNÁ DYNAMICKÁ VIDEO REKLAMA JE:

ÚČINNÁ, - ESTETICKÁ, - REPREZENTATÍVNA, - PRIRODZENE PÚTAVÁ, - FLEXIBILNÁ

NAŠE OBRAZOVKY OSLOVUJÚ VAŠICH POTENCIÁLNYCH ZÁKAZNÍKOV NA MIESTACH, KDE MAJÚ DOSTATOK ČASU NA PRIJATIE VÁŠHO REKLAMNÉHO POSOLSTVA, NA ROZDIEL OD OBRAZOVIEK A REKLAMNÝCH PLÔCH, KTORÉ SÚ UMIESTŇOVANÉ NA CHODBÁCH OBCHODNÝCH CENTIER, PRI CHODNÍKOCH, PRI CESTÁCH, OKOLO KTORÝCH ĽUDIA VÄČŠINOU PREJDÚ BEZ POVŠIMNUTIA.

VÄČŠINA ĽUDÍ VYUŽÍVA SLUŽBY A NAKUPUJE U ZNÁMYCH FIRIEM, PRETOŽE TAKÝMTO FIRMÁM VIAC DÔVERUJÚ. PRÁVE TAKÁTO REKLAMA DOKÁŽE DOSTAŤ VAŠU FIRMU DO POVEDOMIA.

ZÍSKAJTE SI ZÁKAZNÍKA PÚTAVEJŠOU FORMOU REKLAMY AKO KONKURENCIA. BUĎTE ODLIŠNÝ, ZAUJÍMAVEJŠÍ, ZNÁMEJŠÍ, PROSTREDNÍCTVOM NOVÉHO MÉDIA OUT-OF-HOME REKLAMY.


Tešíme sa na spoluprácu.

Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Naše projekty:     DynamicSpot                       DynamicReal                          DynamicShop                              Janakstav