Digital signage

Digital signage je systém pre centrálne ovládanie obsahu vysielaného na TV obrazovkách v predajniach, vo výkladoch, v prevádzkach a pod. Z jedného miesta môže (marketingové oddelenie) ovládať vysielaný obsah (produkty v akcii, zaujímavé ponuky a pod.) vo všetkých prevádzkach.

Naša spoločnosť prevádzkuje sieť reklamných obrazoviek a zároveň sme aj predajcom takéhoto systému. Vzhľadom k tomu, že prevádzkujeme vlastnú sieť reklamných obrazoviek, sme dlho hľadali vhodné riešenie a vyskúšali sme množstvo systémov. Digital signage riešenie, ktoré nakoniec využívame, je výnimočné a za dostupnú cenu, preto sme sa rozhodli, že budeme aj predajcom tohto systému.

Zabezpečujeme montáž, nastavenie, zaškolenie, dodávku potrebných zariadení. TV obrazovky si môžete zabezpečiť aj vlastné.

Ako zobrazovacie médium je možné použiť akúkoľvek dostupnú technológiu:

 • LCD, LED
 • Plazmová obrazovka
 • Projektor
 • CRT
 • LED steny
 • Bezrámové obrazovky - LCD, plazma, LED
 • Špeciálne technológie: Touchscreen riešenia (dotykové obrazovky, dotykové fólie...)
 • Špeciálne technológie: Throughglass (premietanie obsahu na akomkoľvek povrchu - výklad, zem, stena, stôl...)

Ak takýto systém nevyužívate, radi by sme Vám ponúkli naše riešenie.

Prínos digital signage systému:

 • Zvyšujú hodnotu a efektívnosť komunikácie so zákazníkmi, návštevníkmi, zamestnancami (možnosť interaktívnych školení predajcov na aktuálne bežiace kampane)
 • Zvyšujú predajnosť prezentovaných produktov o desiatky percent (od 5 % - 50 %), nakoľko zákazníkov oslovujú priamo v mieste formovania "nákupných" rozhodnutí"
 • Vytvárajú nové zdroje výnosov - nakoľko ide o dynamické a aktualizovateľné médium. Systém digital signage je možné využiť nielen ako informačné médium(akcie, zľavy, produkty), ale aj ako nové reklamné médium. Nové zdroje výnosov teda predstavujú zdroje generované z predaja reklamného priestoru (jedna stanica, jedna zóna staníc, celý systém - počet rotácií = počet videní)
 • Výrazne znižujú prevádzkové a marketingové náklady
 • Vytvárajú konzistentný korporátny "imidž" spoločnosti
 • Umožňujú realizovať "taktický marketing" - interaktivita a centrálna správa systému umožňujú skrátenie časov potrebných na uvedenie marketingovej kampane do života. Zároveň dosahujú rýchlejšiu a relevantnejšiu spätnú väzbu zo strany zákazníka, vzhľadom na fakt, že zo zákazníkom komunikujú na najdôležitejšom mieste. Na mieste, kde sa tvoria nákupné rozhodnutia alebo kde sa formuje budúci postoj k značke

Systém je možné doplniť o analytický software, ktorý cez kameru vyhodnocuje kto vysielaný obsah sleduje (muž, žena, dieťa, staršia osoba).

Digital signage systém spolu s analytickým softwarom umožňuje nielen zabezpečenie vysielania cieľovému publiku, ale aj na analýzu účinnosti obrazovky prostredníctvom zberu dát (cez kameru) v reálnom čase. Dáta o sledovanosti obrazovky: údaje o veku, pohlaví, dĺžka trvania sledovania zobrazovaného obsahu.

Integrácia umožňuje zobrazovať správne reklamy (informácie o akciových produktoch a pod.) správnej osobe. Podľa toho kto stojí v prednej časti obrazovky (a kamery), integrované riešenie môže vyvolať príslušnú reklamu. Odlišná reklama sa môže zobraziť žene, mužovi, deťom a starším.

Tešíme sa na spoluprácu